Kort

Subsidie toegekend aan vier onderzoeksprojecten

De HU doet mee in vier projecten waarin ook andere hogescholen deelnemen en waarvoor subsidie is toegekend. Met deze zogenaamde SPRONG-trajecten wil Regieorgaan SIA de samenwerking van praktijkgericht onderzoek tussen meerdere hogescholen stimuleren.

De HU is penvoerder in twee onderzoeken, schrijft de hogeschool. De een heet ‘Wijkgerichte preventie voor gezondheid en welzijn’ (met de Hogeschool van Amsterdam). De ander heet ‘Energietransitie van de gebouwde omgeving’ (met de Hanzehogeschool).

Verder neemt het HU-lectoraat Co-Design deel aan het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design, dat onder leiding staat van de Hogeschool InHolland. Meerder lectoraten vormen met de Hogeschool Rotterdam en HvA een consortium op het gebied van Responsible Applied AI.

Elke groep krijgt een miljoen euro subsidie voor vier jaar, met de mogelijkheid voor nog zo’n bedrag in de volgende vier jaar.