Nieuws

Tien procent moet excelleren

Ook hogescholen en universiteiten die niet meedoen aan het ‘Sirius Programma’ moet studenten aanmoedigen om uit te blinken, vindt staatssecretaris Zijlstra. In 2014 moet één op de tien studenten meedoen aan honoursprogramma’s.

De afgelopen twee jaar kregen negentien instellingen extra geld om zulke programma’s op te zetten. Maar in reactie op het onderwijsverslag van de inspectie schrijft staatssecretaris Zijlstra dat ook de andere instellingen werk moeten maken van verzwaarde opleidingstrajecten. Ze hebben dat eerder afgesproken met het ministerie.