Columns

Twee keer goed nieuws voor Marijke. ‘Laten we hopen dat dit geen 1 april grap is’

Foto: Kees Rutten

‘In ieder leerproces staat de persoonlijke leerbehoefte van de lerende professional centraal waarbij aangesloten wordt bij tempo, inhoud, motivatie en niveau van de student met als doel maximale leeropbrengsten te genereren.

Een zin uit de visie op onderwijs van de HU. Prachtig. Maar, zo vraag ik me regelmatig af, hoe kan ik als docent in godsnaam iedere student ‘zien’ en weten wat zijn/haar leerbehoefte is als ik lesgeef aan klassen van zo’n 28 tot 30 studenten?

Ik baal van die grote klassen. Dat deed ik overigens al pre corona, maar toen had ik tenminste nog studenten die na de les bleven hangen om trots te vertellen dat ze hun artikel hadden verkocht, om te vragen of ik nog tips had ter verbetering van hun column of interview, om met mij te reflecteren op hun vakinhoudelijke en soms ook persoonlijke groei of me te vertellen dat het even niet zo lekker ging omdat oma net was overleden. Dat gaf in elk geval nog een béétje het gevoel dat ik hen coachte. Nu mag ik blij zijn als studenten hun camera aanzetten en ik een gezicht zie in plaats van een rondje met initialen.

Online krijg ik geen idee van waar iemand staat, écht contact is lastig te maken. Maar – hear, hear – vanaf 26 april wordt alles anders! Vanaf die dag ‘lijkt er weer meer ruimte te komen voor fysieke activiteiten binnen het hoger onderwijs’. Zo staat het in het HU-mailtje dat ik deze week ontvang. ‘Het kabinet gaat daarbij met name uit van mogelijke inzet van (snel)testen.’ Nu moet je weten dat ik een enorme bangerd ben als het gaat om alles wat ook maar de kleinste link met de medische wereld en ‘witte jassen’ heeft, maar in dit geval zeg ik: steek dat wattenstaafje maar in de neus, laat ie mijn hersenen maar prikken, laat mij maar kokhalzen als dat wattenpropje tegen mijn huig duwt, want IK. WIL. MIJN. OUDE. LEVEN. TERUG.

Nog meer goed nieuws: Het kabinet trekt met het Nationaal Programma Onderwijs 8,5 miljard euro uit voor de hele onderwijssector. Daarvan is ongeveer 2,5 miljard bestemd voor het hbo. Deze extra gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn bedoeld voor studenten (en kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld het halveren van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 en meer begeleiding), maar ook voor meer docenten en, jawel, het staat er echt… voor kleinere klassen! Laten we hopen dat dit geen 1 april grap is.

Ook interessant: Youssra over de ramadam, onwetendheid en islamofobie