Kort

Twee Talent Awards uitgereikt bij eerste Utrecht Science Week

Op de eerste editie van de Utrecht Science Week is de Talent Award voor duurzaamheid gegaan naar het idee van een ‘Thrift Café’. Daarbij kunnen studenten makkelijk het hergebruik van meubilair en inboedel met elkaar regelen. Het idee kwam van de studenten Lia McNamara, Sophie Hanekamp en Sem Schipper

De jury vond het plan een schoolvoorbeeld van design wat begint bij de gebruiker. Ook sluit het mooi aan bij de materiële, emotionele én sociale aspecten van het vraagstuk.

De Talent Award voor gezond leven ging naar de ‘Fun Walking gARTen’ het meest overtuigend uit de verf. Een concept van de studenten Quinten Barré, Cecile Urlings en Francesca Bokkestijn. Aantrekkelijk wandelen en bewegen in een groene omgeving met verrassende en uitdagende kunstobjecten staan centraal in het ontwerp.

Vanaf volgende week zijn de programmaonderdelen terug te kijken op www.utrechtscienceweek.nl.