Nieuws

Tweede Kamerlid Paul van Meenen steunt medezeggenschappers

Paul van Meenen: Tweede Kamerlid voor D66, sprak vandaag studenten toe in de centrale hal van de faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ). Hij is door Vereniging MUST uitgenodigd vanwege de medezeggenschapsverkiezingen.

Met zijn komst wil Van Meenen benadrukken hoe belangrijk hij medezeggenschap vindt. Hij heeft zelf 33 jaar in het onderwijs gewerkt en is altijd actief geweest in medezeggenschap als leraar, ouder en bestuurder. ‘Voor mij is er maar een manier waarop je een onderwijsinstelling bestuurt en dat is samen. Maar dat kan alleen als er een goed evenwicht is in de positie van de bestuurder en studenten, docenten en medewerkers’, vertelt Van Meenen.

Belangstelling
Na een korte toespraak van de politicus komen de kandidaten voor de Hogeschoolraad (HSR) zich voorstellen. Vervolgens leggen ze een eed af bij Van Meenen. Een aantal studenten blijft staan om te luisteren. Maar het merendeel heeft meer belangstelling voor de ijscokar in de hal, waar gratis ijsjes worden uitgedeeld door MUST. Van Meenen vindt het jammer dat studenten niet meer betrokken zijn. ‘Het had hier vol moeten staan natuurlijk.’

Van Meenen: ‘De medezeggenschap houdt focus op het doel van de instelling en dat is onderwijs en onderzoek. Als je geen sterke medezeggenschap hebt, dan zie je dat de aandacht verschuift naar dingen die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Dat kan nodig zijn maar ik vind dat een besluit daarover gezamenlijk genomen moet worden door bestuur, studenten en medewerkers en niet alleen door het bestuur.’

Verkiezingen
De tussentijdse verkiezingen zijn maandag 18 mei gestart. Tot en met zondag 24 mei kan er gestemd worden op www.stemmen.hu.nl voor de volgende raden en commissies:

  • Hogeschoolraad (alleen studenten)
  • Personeelsraad HU Diensten (ondersteunend personeel)
  • Faculteitsraden FEM (studenten), Maatschappij en Recht (studenten en medewerkers), Natuur en Techniek (studenten)
  • Drie opleidingscommissies