Nieuws

Twintiger van nu wacht met ‘huisje, boompje, beestje’

Foto: Pixabay

Twintigers hebben steeds later een vaste baan, gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en wachten langer met samenwonen of kinderen krijgen. ‘De mijlpalen van twintigers schuiven op’, concludeert het CBS.

Met name de leeftijd waarop twintigers een vaste baan hebben, is erg opgeschoven ten opzichte van 2008. In 2018 had de helft van de 27-jarigen een vaste arbeidsrelatie, tien jaar eerder had de helft van de 24-jarigen al vast werk. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt daarentegen steeds kleiner. In 2008 hadden vrouwen op latere leeftijd een vaste baan.

Omdat de twintigers van nu langer onderwijs volgen, beginnen ze later op de arbeidsmarkt. In 2008 volgde meer dan de helft van de 23-jarigen geen onderwijs meer, in 2018 lag dit op 24-jarige leeftijd. Meer twintigers volgen een hbo- of universitaire opleiding, waardoor hun onderwijsloopbaan langer duurt.

Omdat de huidige twintigers langer studeren en later een vaste baan hebben, is het aantal twintigers dat een huis bezit óók gedaald, ten opzichte van 2008. In 2017 bezat de helft van de 28-jarigen een koopwoning, dat is gemiddeld twee jaar ouder dan in 2008. Ook de leeftijd waarop jongeren het huis uit gaan, is later: in 2008 was dit gemiddeld bij 22 jaar, tien jaar later was dat 23 jaar.