Kort

Universiteiten nemen maatregelen tegen bedreigen van wetenschappers

Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) krijgen wetenschappers steeds vaker te maken met bedreiging en intimidatie, meldt NRC. Universiteiten gaan een ‘zerotolerancebeleid’ invoeren om collectief achter hun personeel te staan.

Bij bedreiging, fysiek of seksueel geweld wordt, in overleg met de wetenschapper zelf, aangifte gedaan. Daarnaast gaan universiteiten trainingen in online weerbaarheid en psychosociale hulp aanbieden. Verder moet het nieuwe platform WetenschapVeilig bedreigingen beter in kaart gaan brengen en de samenwerking met politie en justitie gaan verbeteren.

Sciene Guide, de wetenschapssite voor het hoger onderwijs, hield afgelopen juli een enquête onder wetenschappers. Daaruit bleek dat 43 procent van de ondervraagde wetenschappers na een publiek optreden is bedreigd, uitgescholden of op een andere manier is geïntimideerd.