Kort

Universiteiten versoepelen bindend studieadvies

De universiteiten versoepelen het bindend studieadvies (BSA). Zij verlagen het minimaal te behalen aantal studiepunten voor de huidige eerstejaars met 10 tot 15 procent. De exacte hoogte laat het ministerie van Onderwijs over aan de universiteiten, schrijft Trouw.

Eerder legde de minister vast dat de hogescholen de huidige eerstejaars een opgeschort BSA toekennen. Dat betekent dat iedereen doormag naar het tweede jaar. Een dergelijke maatregel was voor de universiteiten niet nodig omdat zij minder stages en praktijkonderwijs kennen, was de redenering.

Uit onderzoek blijkt dat de studievoortgang op peil is, meldt de universiteitenvereniging VSNU. ‘Wel is daarnaast gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, en dat wordt versterkt door de aangekondigde verlenging van de lockdown’, zegt de VSNU.