Nieuws

Universiteiten worden strenger

Een dag voordat staatssecretaris Zijlstra zijn plannen voor het hoger onderwijs zal ontvouwen, beloven de universiteiten hun onderwijs te verbeteren. Van hun eerdere voornemens is nog weinig terechtgekomen.

Het onderwijs zal strenger worden, schrijft voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU in een brief aan Zijlstra. Deelname aan colleges en tentamens ‘krijgt een meer verplicht karakter’. De universiteiten willen vaker aan de poort selecteren en meer studenten laten meedoen aan honoursprogramma’s. Ze hopen dat daarmee het studiesucces wordt vergroot.

Nu haalt ongeveer de helft van de studenten binnen vier jaar het bachelordiploma, schrijft de VSNU, zonder te vermelden dat dit alleen geldt voor studenten die het eerste studiejaar al overleefd hebben: wie de uitvallers van het eerste jaar meetelt, komt iets lager uit. In elk geval is de streefwaarde van zeventig procent rendement in 2014 ‘nog niet binnen bereik’, zoals Noorda stelt. Vooral aan de technische universiteiten is het studierendement volgens hem te laag.

De ambitieuze doelen die de universiteiten in 2008 met toenmalig onderwijsminister Plasterk overeenkwamen, zijn kortom nog lang niet gehaald. Vrijdag verscheen een rapport van de Onderwijsinspectie die concludeerde dat de landelijke streefcijfers voor goede instellingen te weinig uitdagend, maar voor de achterblijvers moeilijk haalbaar zijn. Ze pleitte daarom voor prestatieafspraken per instelling.

Intussen vervolgen de universiteiten de eerder ingeslagen weg. ‘Het verbeteren van studiesucces is een proces van lange adem’, schrijft voorzitter Noorda in de brief. Er is volgens hem een cultuurverandering vereist, ‘van zowel de universiteiten als de studenten’.

De VSNU maakt een voorbehoud. In het licht van de bezuinigingen pleiten ze voor ‘realistische ambities’. En: ‘Kleinschaliger onderwijs is echt niet realiseerbaar zonder extra middelen.’