Nieuws

Universiteiten hebben geen last van verdwenen basisbeurs

Het verdwijnen van de basisbeurs heeft niet geleid tot een daling van het aantal eerstejaarsstudenten aan de Nederlandse universiteiten. Dat lijkt vooral te danken aan de toestroom van buitenlanders.

Het zijn voorlopige cijfers, onderstrepen de universiteiten in hun persbericht, maar dit jaar trokken de bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs ongeveer evenveel nieuwe studenten als vorig jaar. Er kwamen iets minder vwo’ers, maar het aantal buitenlandse studenten nam toe.

'We weten niet precies hoeveel minder vwo’ers er zijn begonnen', licht een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU toe. 'En ook niet hoeveel buitenlandse studenten er zijn gekomen. Maar dit is wel wat we van de universiteiten horen.'

Technische opleidingen
Er is dit jaar meer belangstelling voor bachelorstudies in de techniek (elf procent groei) en natuur (negen procent groei). 'Dit is het resultaat van de inzet van universiteiten, overheid en bedrijven om bèta- en technische opleidingen aantrekkelijker te maken', meent de universiteitenvereniging. Brede bacheloropleidingen zoals liberal arts & sciences groeien al even hard (plus tien procent) en ook groene opleidingen zitten in de lift met een stijging van twee procent.

Minder populair zijn taal & cultuur (zes procent minder eerstejaars), gezondheid (vijf procent minder) en gedrag & maatschappij (eveneens vijf procent minder). De instroom in economie en rechten blijft ongeveer gelijk.

Hogescholen
De definitieve cijfers komen pas in februari, als het ministerie ze heeft gecontroleerd.

Aan de hogescholen is het aantal eerstejaarsstudenten met zo’n zeven procent gedaald, bleek eind september. Dat zou door het afschaffen van de basisbeurs kunnen komen, maar ook door het aantrekken van de arbeidsmarkt, speculeerden de hogescholen.