Achtergrond

‘Universiteiten hebben middelbare scholen verwaarloosd’

Universiteiten gaan meer leraren opleiden. En dat wordt hoog tijd, vinden ze zelf. 'Lerarenopleidingen zijn niet het afvalputje, ze moeten in het centrum van de belangstelling staan', zegt voorzitter Karl Dittrich van universiteitenvereniging VSNU.

Net als het kabinet en de Tweede Kamer willen ook de universiteiten dat er meer academici leraar worden. Academisch geschoolde leraren zijn goed voor het basis- en voortzegt onderwijs, meent Karl Dittrich, maar ook voor de universiteiten zelf. Vandaag presenteren de universiteiten een eigen ‘lerarenagenda’.

Universiteiten leiden al leraren op. Wat kunnen ze nog meer doen?
'Lerarenopleidingen bevinden zich nu aan de periferie van de universiteit. Er is weinig aandacht voor de samenhang met de faculteiten. Ook weinig bestuurlijke aandacht. Daar moeten we iets aan doen. Leraar is een prachtig beroep. Lerarenopleidingen zijn niet het afvalputje, ze moeten in het centrum van de belangstelling staan.'

Volgens critici verwaarlozen universiteiten vooral hun eigen onderwijs, ten gunste van het wetenschappelijk onderzoek. Moet daar dan ook iets aan gebeuren?
'Ik zie wel een kentering. Er is een roep om de productiedruk te verminderen en weer meer aandacht voor onderwijs te krijgen. Ik snap die beweging. Het onderzoek en onderwijs aan de universiteit moeten met elkaar verweven zijn en we moeten de balans zoeken.'

De Tweede Kamer wil dat er in de hoogste klassen van het vwo alleen nog maar academici lesgeven. Haken jullie bij de motie aan?
'Nee, we zijn hier al een paar maanden mee bezig. Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat dit onderwerp belangrijk voor mij is. We hebben het middelbaar onderwijs verwaarloosd. We moeten niet alleen zeggen dat de aansluiting van het vwo op de universiteit niet goed is, we moeten er zelf iets aan verbeteren. Wat er in de Tweede Kamer gebeurde, verraste me. Ik beschouw het als steun in de rug voor het idee dat er meer academici voor de klas moeten, maar ik kijk er wel iets genuanceerder tegenaan dan de Tweede Kamerleden. Ik heb de reacties van de hogescholen en middelbare scholen gehoord. Zij zeggen dat je niet louter academici nodig hebt, maar voor sommige vakken juist hbo’ers en mensen uit de praktijk. Nou, dat is dan goed.'

Had u zelf academisch geschoolde leraren op de middelbare school?
'Jazeker, en ik denk daar met veel plezier aan terug. Mijn fantastische leraar Duits, bijvoorbeeld. Die was gepromoveerd. Ik zie die man nog met een grote sigaar de schoonheid van de Duitse taal bijbrengen. Ook voor klassieke talen en geschiedenis had ik gepromoveerde leraren. En waarom ook niet? Van de promovendi komt zeventig of tachtig procent niet in de wetenschap terecht. Het zou goed zijn als ze wat vaker voor de klas gaan staan. Zij weten wat het is om onderzoek te doen en kunnen de aansluiting van vwo op universiteit verbeteren.'

Foto: NVAO