Kort

Utrecht Science Park laat verdwenen houtwal weer terugkeren

In de weilanden van het Utrecht Science Park komt een houtwal van 400 meter lang en 5 meter breed.

Die begint bij het biologenbos ‘De Driehoek’ (naast het Cambridgelaan-complex) en loopt door tot aan het bos van Amelisweerd. Zo ontstaat er een natuurlijke verbinding met dat natuurgebied, inclusief loop- en vliegroutes voor allerlei dieren. In totaal worden er meer dan 6.000 exemplaren van inheemse struik- en boomsoorten geplant, waaronder  meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vlier, wilg, witte abeel en wilde rozen. Op deze plek was vroeger een soortgelijke erfafscheiding aanwezig. Maar in de loop der tijd is deze verdwenen. Met dit initiatief komt die houtwal opnieuw en in uitgebreidere vorm terug.