Kort

UvA onderzoekt integriteit voormalige rector magnificus

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat onderzoeken of voormalig rector magnificus Dymph van den Boom plagiaat heeft gepleegd. Het onderzoek is een reactie op een artikel in het NRC van gisteren. Daarin werd beschreven hoe Van den Boom, die in 1996 hoogleraar werd, veelvuldig andermans teksten gebruikte zonder bronvermelding. Dat is frappant omdat ze tijdens haar carrière juist veel maatregelen heeft getroffen om plagiaat te bestrijden.