Kort

Veel studenten stellen aanmelden voor een studie nog even uit

De HU lijkt het komend studiejaar op het eerste gezicht fors minder studenten te trekken. De cijfers in de eerste helft van mei 2020 tonen 9.500 vooraanmeldingen bij de HU: zo’n 20 procent minder in vergelijking met vorig jaar dezelfde tijd. Dat cijfer ligt net onder het landelijk gemiddelde van hogescholen. Maar: veel studenten stellen het aanmelden nog uit, is de verwachting. Dit komt doordat vanwege de coronacrisis de uiterste deadline voor aanmeldingen is verschoven van 1 mei naar 1 juni. Veel studenten kunnen zich de komende tien dagen nog opgeven.