Nieuws

Verkiezing voor opleidingscommissie hoeft niet altijd van minister

Verkiezingen voor opleidingscommissies? Een flink aantal universiteiten en hogescholen ziet er geen meerwaarde in en benoemt de leden liever anders. Minister Van Engelshoven heeft daar geen problemen mee.

Uit een rondgang van het HOP bleek vorige maand dat veel opleidingscommissies van met name de universiteiten dit jaar niet democratisch worden gekozen, terwijl dit wel het uitgangspunt in de wet is.

Maar de minister zit daar niet zo mee, blijkt uit haar antwoorden op vragen die SP-Kamerlid Frank Futselaar haar stelde. De manier waarop een opleidingscommissie benoemd wordt, moet volgens haar passen bij de instelling. In principe zijn er verkiezingen, ’tenzij na overleg met de medezeggenschap een andere wijze van samenstelling dan verkiezing is bepaald’.

Gaat ze instellingen aan hun jasje trekken als ze geen verkiezingen organiseren? Dat doet ze alleen als er ‘geen goed overleg plaatsvindt met de medezeggenschap’.

Teleurgesteld
Futselaar noemt de antwoorden van de minister teleurstellend. ‘Dankzij de Wet versterking bestuurskracht zouden de opleidingscommissies voortaan democratisch worden gekozen, tenzij dit om praktische redenen niet uitvoerbaar was. Denk bijvoorbeeld aan heel kleine opleidingen met maar tien studenten: dan kon je in overleg met de medezeggenschap een uitzondering in het reglement maken. Wat de minister nu zegt, is zeker niet volgens de geest van de wet.’

D66-Kamerlid Paul van Meenen, partijgenoot van minister Van Engelshoven, is er kort over: ‘Ik wil natuurlijk gewoon verkiezingen. Het is belangrijk dat studenten zich vertegenwoordigd voelen en dat lukt beter met verkiezingen dan met benoemingen. Ik hoop dat de minister bereid is om dat verder te stimuleren.’

Bij de HU kan er tussen 14 en 22 mei worden gestemd op medezeggenschapsraden, als vanouds ook op opleidingscommissies(OC’s). Bij 16 opleidingen kunnen studenten daadwerkelijk een stem uitbrengen, bij 4 opleidingen geldt dat voor het personeel. De overige opleidingscommissies hebben te weinig kandidaten voor verkiezingen, dus daar worden de leden benoemd.

Stemmen kan via het stemformulier (na inloggen)