Achtergrond

Verkiezingen-‘quiz’: hoe stemden partijen over hoger onderwijs?

Moet er minder Engelstalig onderwijs worden gegeven op de uni? Hebben studenten recht op energiecompensatie? Mag een student zelf zijn studeertempo bepalen?

In de Tweede Kamer maken politieke partijen voortdurend keuzes. Ze zijn voor of tegen bepaalde moties en amendementen en zelf komen ze ook met voorstellen. In de aanloop naar de verkiezingen van 22 november kijken we hoe ze hebben gestemd over kwesties die universiteiten en studenten aangingen.

Achttien moties en amendementen over het hoger onderwijs komen voorbij in deze ‘quiz’. Je kunt aangeven hoe je zelf zou hebben gestemd en daarna zien wat andere partijen in de Kamer deden en of het voorstel werd aangenomen of verworpen.

(LET OP! Deze quiz werkt niet altijd als een adblocker is geïnstalleerd).

Loading…