Nieuws

Verkiezingen HU-medezeggenschapsraden van start

Wervende affiches, oproepen via de mail en gratis ijsjes: de verkiezingen voor diverse medezeggenschapsraden van de HU zijn maandag 9 mei gestart. Tot en met zondag 15 mei kunnen personeel en studenten hun stem uitbrengen.

Dit keer zijn er verkiezingen voor personeel en studenten in de Hogeschoolraad (HSR), de Personeelsraad van HU Diensten en hier en daar voor de studenten- en/of personeelsgeleding van faculteitsraden. Stemmen kan via de mail die de stemgerechtigden hebben gekregen of via www.verkiezingen.hu.nl.  

De een begint een speciale verkiezingsblog en anderen sturen mails om mensen op het hart te drukken te gaan stemmen, soms met de lijst met kandidaten en verkiezingsprogramma. Het meest zichtbaar zijn de kleurige affiches – al dan niet met foto’s van kandidaten – die oproepen om te stemmen.

IJskarren
Tijdens de verkiezingscampagne worden vier ijskarren ingezet. Op dinsdag, woensdag en donderdag worden op wisselende locaties tussen 11.00 en 18.00 uur ijsjes uitgedeeld. Op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur zal Guus van Montfort, voorzitter van de raad van toezicht, de ijsschep ter hand nemen op de locatie Padualaan 97.

Het begin van de verkiezingen ging vanochtend gepaard met een ongemak: de stemformuleren voor de geleding personeel haperden waardoor stemmen niet mogelijk was. Het euvel is rond 12.00 uur verholpen.