Nieuws

Verzet tegen oordeel prestatieafspraken

Zes hogescholen hebben een onvoldoende gekregen omdat ze niet al hun prestatieafspraken met de minister zijn nagekomen. Ten onrechte, vindt een deel van hen. Het oordeel van de reviewcommissie zou unfair zijn.

‘Onze docenten en studenten verdienen beter’, schrijft de Hogeschool Leiden in een brief aan minister Bussemaker. Ook andere hogescholen leggen zich niet zomaar bij het oordeel van de reviewcommissie neer. 

In 2012 sloten hogescholen en universiteiten prestatieafspraken met toenmalig VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra. Zes hogescholen zijn een deel van hun afspraken niet nagekomen, meent de reviewcommissie die er toezicht op houdt. Te veel van hun studenten strandden voortijdig of liepen studievertraging op.

Rekenfout
Leiden stelt dat er een regelrechte rekenfout is gemaakt met een pabo die tussentijds is afgesplitst: de studenten zijn wel meegeteld, maar de diploma’s niet. Daardoor lijkt het studiesucces nog lager. Maar belangrijker is dat de commissie onvoldoende rekening hield met bijzondere omstandigheden. De hogeschool groeide erg hard en de commissie had geen oog voor de ‘groeipijn’ die daarmee gepaard gaat. Verder trekt de Randstadhogeschool veel studenten uit het mbo en allochtone studenten, die het nu eenmaal moeilijk hebben in het hoger onderwijs.

Ook collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam baalt van de onvoldoende en vreest straks 45 docenten minder te kunnen inzetten voor het onderwijs. ‘De financiële schade zou meevallen, zo laat de voorzitter van de commissie in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau weten. Vind ik dus niet. 45 Fte betekent dat we voor 45 opleidingen een extra docent kunnen inhuren in de begeleiding van langstudeerders, voor een belangrijk deel ons echte probleem.’

Teleurgesteld
Inholland is eveneens teleurgesteld. De hogeschool krabbelt op uit een diepe crisis, met ruziënde bestuursleden en een aantal zeer zwakke opleidingen. Dat zag de commissie ook wel, maar die gaf toch een onvoldoende. ‘Wij vinden zelf dat Hogeschool Inholland binnen de looptijd van de prestatieafspraken niet méér had kunnen doen om nu al de genoemde ambities op het gebied van studiesucces te realiseren,’ schreef voorzitter Jet de Ranitz op de website van de hogeschool.

Voor Vilentum Agrarische Hogeschool kwam het eindoordeel van de commissie als een verrassing. ‘Wij zijn geen slechte hogeschool, het is jammer dat het kwartje net de verkeerde kant op is gevallen’, zegt collegevoorzitter Bastiaan Pellikaan. ‘Op zeven punten scoren we wel voldoende, op eentje niet.’

De Vereniging Hogescholen wil met de minister praten. De zes hogescholen zouden niet gestraft mogen worden, vindt voorzitter Thom de Graaf. ‘Zij hebben zich immers tot het maximum ingespannen en hebben bovendien gedaan wat de minister zelf heeft gezegd: kwaliteit gaat boven studierendement.’