Video

Video: wat vinden studenten van de afschaffing van het BSA?

Hoe denken studenten over het BSA?
Hoe denken studenten over de afschaffing van het BSA? - Foto: Jessica Buijs

Net als vorig schooljaar is ook dit jaar het bindend studieadvies, het BSA, op de hogescholen afgeschaft vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat je niet meer perse een x-aantal punten moet halen om je opleiding te kunnen vervolgen. Ondertussen is de Tweede Kamer druk aan het overleggen of het BSA helemaal afgeschaft moet worden.

Eerder vroegen we aan een opleidingsmanager, teamleider en instituutsdirecteur of ze een mogelijke afschaffing zien zitten. Nu is de student aan de beurt: is het eigenlijk wel chill, die afschaffing, of hebben ze die stok achter de deur echt wel nodig? 

Video: Jessica Buijs

Bekijk ook: Hoe denk jij over het vuurwerkverbod?