Achtergrond

Vijf studentenpsychologen voor ruim 36.000 HU’ers. Is dat genoeg?

Foto: Kees Rutten
Foto: Kees Rutten

De coronacrisis heeft een grote invloed op de mentale gezondheid van studenten, blijkt uit onderzoek. Studentenpsychologen hebben het steeds drukker. Op de HU werken vijf studentenpsychologen. Is dat genoeg?

De toestroom naar studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht is zo groot, dat de UU op zoek is naar nieuwe psychologen, meldde de NOS. Ook op de HU merkt het secretariaat een enorme toename van het aantal studenten dat om een studentenpsycholoog of decaan vraagt.

Eveline Eckelboom is manager van het team Studentbegeleiding. ‘Als een student mentale problemen heeft, denken mensen bij het zoeken naar hulp altijd eerst aan een studentenpsycholoog. Maar we hebben een breder aanbod dan dat. Soms is een ander soort gesprek of training passender.’ Team Studentbegeleiding bestaat onder andere uit decanen, studentenpsychologen, keuzeadviseurs en het Student Support Centre.

Leerteambegeleiders, decanen en andere hulptroepen

De zogenaamde ‘leerteambegeleiders’ fungeren zo veel mogelijk als eerste aanspreekpunt. Zij kunnen studenten met mentale klachten opvangen en zo nodig doorverwijzen. Als studenten alleen een luisterend oor nodig hebben, kunnen ze ook bij hun leerteambegeleiders terecht.

Daarnaast kunnen studenten aankloppen bij hun decaan. Daar werken er 21 van op de HU. Zij helpen studenten bijvoorbeeld bij langer durende ziekte, bijzondere familieomstandigheden of financiële problemen.

‘Dit soort ondersteuning is soms passender dan gesprekken met een studentenpsycholoog.’

Studenten kunnen ook bij het Student Support Centre een e-health module volgen, aansluiten bij een supportgroep (een soort studie-stimuleringsgroep) of bepaalde trainingen bijwonen. Over rouw, faalangst of stress bijvoorbeeld. ‘Bijkomend voordeel is dat studenten dan ook leren van elkaar,’ meent Eckelboom.

Een paar gesprekken is vaak al genoeg

De enige die de student naar een studentenpsycholoog mag doorverwijzen is de decaan. Voor onder andere somberheid, concentratieproblemen, gebrek aan motivatie en problemen in de omgang met medestudenten kunnen studenten naar één van de vijf studentenpsychologen. Ook bijvoorbeeld voor overmatig alcohol- en drugsgebruik .

Eckelboom: ‘Met zo’n zes gesprekken voelt een student zich vaak al een stuk beter. Soms is één keer al genoeg. Bij complexere problematiek verwijzen de studentenpsychologen door naar de GGZ. Overigens kunnen studenten met mentale problemen daarnaast ook altijd naar de huisarts. Dat is ook een ingang om psychologische zorg te ontvangen.’

Uitbreiding sinds een half jaar

In het voorjaar is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een groot bedrag toegekend aan de HU. Van dat bedrag zijn voornamelijk nieuwe docenten geworven, maar een klein deel van dat bedrag werd uitgetrokken voor extra begeleiding van studentendecanen en psychologen. Voor studentenpsychologen is er 0,8 fte bijgekomen. Voor studentendecanen 1,7 fte. Daarnaast is de functie van de ‘aandachtsfunctionarissen’ uitgebreid. ‘Een niet te onderschatten dienst’, volgens Eckelboom.

Belemmeringen signaleren binnen de opleiding

Sinds anderhalf jaar heeft de HU per instituut één aandachtsfunctionaris in dienst. Eerst richtte die zich specifiek op studenten met een functiebeperking, maar door het NPO zijn ze er nu voor alle studenten. ‘Eigenlijk is een aandachtsfunctionaris degene die aandacht heeft én genereert voor studentenwelzijn en het “onbelemmerd kunnen studeren op het instituut”‘, vertelt Eckelboom. ‘Hij signaleert belemmeringen, fungeert als aanspreekpunt én als bruggenbouwer tussen studenten, decanen en management.’

‘Veel studenten vinden het moeilijk om hun weg te vinden op de HU.’

Aly Gruppen, docent Social Work en aandachtsfunctionaris: ‘We merken dat veel studenten moeite hebben hun weg te vinden op de HU en wilden daar iets voor verzinnen.’ Een voorbeeld was het creëren van aparte lesruimtes tijdens de coronasluiting voor studenten die thuis niet konden studeren. En het buddysysteem: studenten die aan elkaar gekoppeld zijn om elkaar te helpen.

Korte wachtlijsten door vereende krachten

Het brede aanbod van alternatieven als supportgroepen, online modules en het preventief signaleren van problemen, houden de wachtlijsten voor studentenpsychologen relatief kort. Eckelboom: ‘Binnen een maand kunnen studenten bij ons al hun eerste gesprek voeren.’ Dat is sneller dan de reguliere GGZ-psycholoog, waarvoor je al snel twee tot vier maanden op een wachtlijst staat. Zijn – met alle extra hulptroepen – vijf psychologen genoeg? Ja, volgens Eckelboom kan de HU het hiermee voorlopig prima doen.

Kijk op HU helpt voor het volledige aanbod studentbegeleiding.