Columns

Vluchtelingen en studie

Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor de Trajectum-site. Ditmaal: over vluchten, studeren en werken.

Van de week kwam Andy (16) eerder thuis van zijn stage. Hij werkt bij KwikFit. ‘Iemand kwam niet opdagen. We doen altijd negen auto’s per dag en nu maar acht. Ik mocht daarom van de baas eerder naar huis.’
Andy zit in zijn laatste jaar op het vmbo. Hij wil naar het mbo, maar weet nog niet echt wat hij moet kiezen. Vorig jaar heb ik als vrijwilliger hem en zijn zusje geholpen met hun schoolwerk. Ze zijn in Burundi geboren, maar hier (tien jaar Ter Apel en twee jaar Bussum) opgegroeid.

Andy’s moeder spreekt nog niet goed Nederlands en praat voornamelijk in het Frans tegen de kinderen. Hun papa verdween gedurende de genocide in Burundi, waarna mama met een baby en een jongetje van vier jaar vluchtte en via Oeganda en Kenia in Ter Apel terechtkwam. Dat is de eerste plek waar vluchtelingen opgevangen worden. Ze worden pas statushouders, als ze een verblijfsvergunning krijgen. Dan mogen ze een opleiding volgen en werken in Nederland.

Er zijn drie organisaties in ons land die iets doen met vluchtelingen die ik ondersteun. Nou ja, elke keer, meestal op zaterdag, als ik een brief met een acceptgiro in de bus krijg, maak ik geld over. Een is Vluchtelingenwerk Nederland. Die hebben een geweldige website met kant-en-klare lespakketten, gratis te downloaden, geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool, andere lespakketten voor het vmbo en ook nog voor de onder- en bovenbouw van havo/vwo.

De Stichting Vluchteling richt zich op fondswerving voor onder andere onderwijs in conflictgebieden. Op hun website is te lezen dat wereldwijd 37 miljoen kinderen in crisisgebieden niet naar school gaan. Vaak al jaren niet. Deze stichting zorgt samen met haar partner, het International Rescue Committee (IRC), voor onderwijs en vakscholing voor jongeren die op de vlucht zijn. Ze bouwen scholen en hebben bijscholingstrajecten opgezet, omdat veel kinderen door oorlog en geweld een flinke achterstand hebben opgelopen.

En dan heb je nog het UAF dat vluchtelingen ondersteunt bij studie (van mbo tot universiteit) en werk. Op de openingspagina van hun website staat Sedr Fatom (24 jaar, afkomstig uit Syrië) met in zijn gehandschoende hand een dikke hoogspanningskabel, dat denk ik tenminste. Met als bijschrift ‘Leren en werken is precies wat ik wilde.’

Het is opmerkelijk dat vluchtelingen met een afgebroken opleiding deze graag in ons land willen afmaken, terwijl veel van onze breed opgeleide jongeren dat nog niet weten. Ook al is Andy in Burundi geboren, hij is al helemaal vernederlandst.