Columns

Voorlichting

Vanavond was ik op de dependance van de Helen Parkhurst Daltonschool VWO HAVO TL om voorlichting te geven over de FEM. Er waren ook leerlingen van het Oostvaarders College, OSG de Meergronden en het Baken Park Lyceum. Het was dus beredruk. Helemaal in de hal waar zowel diverse hogescholen als universiteiten kraampjes hadden met stapels brochures. Voor elke HU docent goed om eens een kijkje te nemen op zo’n voorlichtingsavond. Hoe presenteert onze HU zich en hoe doen andere hogescholen en universiteiten het? En wat voor materialen gebruiken zij?

"Dag mevrouw. Dat was toch uw dochter met wie u net stond te praten?" "Ja, maar we hebben ons gesplitst vanavond. Ze heeft een brede belangstelling en we willen naar zes presentaties." "Waar heeft ze dan interesse voor?" "Nou, iets met voeding, of economie, of scheikunde en eigenlijk alles wat met management te maken heeft. Want ze is heel gestructureerd." "OK, zullen we dan maar alvast beginnen, totdat er anderen komen?" "Ja hoor, vertelt u maar." "In welke klas zit uw dochter eigenlijk?" "In havo/vwo3, ze moet nu haar profiel gaan kiezen."
Het blijkt dat de meeste leerlingen nog enkele jaren middelbaar onderwijs te gaan hebben. Je kan er beter te vroeg, dan te laat bij zijn.