Nieuws

Voorlichting nieuwe studenten moet beter

Scholieren krijgen van hogescholen en universiteiten geen goede informatie over het hoger onderwijs, vindt de Landelijke Studenten Vakbond. Onderwijsinstellingen zouden hun voorlichting snel moeten aanpassen want vanaf 1 mei 2014 zijn ze verplicht om objectieve en vergelijkbare informatie in hun voorlichtingsfolders te zetten.

Slechts enkele opleidingen schrijven in hun folder over het bindend studieadvies in het eerste jaar, stelt de LSVb. Zestig procent zegt niets over het verwachte aantal contacturen. Meer dan de helft zwijgt over de kosten voor studiemateriaal. Ook het aantal eerstejaars en de grootte van werkgroepen blijven veelal ongenoemd.

12e plek
De LSVB onderzocht 32 opleidingen en plaatste de HU op de 12e plek. LSVB-voorzitter Jorien Janssen: ‘Er wordt niets gezegd over de grootte van de studie, het aantal te verwachten contacturen en zelfstudie-uren bijvoorbeeld of het aantal eerstejaars. Dat zou wel een goede toevoeging zijn. Aan de andere kant vertelt de HU duidelijk over studiekeuze en het startsalaris.’ Er is dus nog ruimte voor verbetering en de LSVB hoopt hierover met de verschillende opleidingen in gesprek te kunnen.

Eerlijke voorlichting aan studenten is essentieel, vindt Janssen. ‘De overheid stelt steeds strengere eisen en wil dat studenten zo snel mogelijk afstuderen. Met als gevolg dat een verkeerde studiekeuze de student veel geld kost.In veel brochures is zelfs sprake van ‘pure misleiding’. De vakbond vergeleek enkele claims van opleidingen met de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête en de oordelen van accreditatieorganisatie NVAO. Fantastische faciliteiten blijken dan toch wat minder fantastisch en de docenten krijgen ook minder waardering dan je op grond van de folder zou denken.

141 brochures
De LSVb keek naar zeven verschillende universitaire bacheloropleidingen van elf universiteiten en zes verschillende hbo-bacheloropleidingen van 26 hogescholen. In totaal zijn 141 voorlichtingsbrochures op veertig punten met elkaar vergeleken. 
Sommige onderwijsinstellingen doen het beter dan andere. De LSVb complimenteert de Hanzehogeschool Groningen en de Universiteit Leiden.