Voorstel: norm voor bindend studieadvies omhoog

College van bestuur wil pas een positief advies bij 50 EC’s vanaf komend studiejaar. UPDATE

Het bindend studieadvies (BSA) wordt komend studiejaar mogelijk verhoogd van 45 naar 50 EC’s (studiepunten). Dit betekent dat studenten die aan het eind van het eerste jaar minder dan 50 EC’s hebben gehaald met de opleiding moeten stoppen.

Dit staat in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2015-2016 dat het college van bestuur ter goedkeuring aan de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. De HSR vergadert hier woensdagmiddag 17 december over.

Ambitie
In een advies van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S) staan meerdere redenen om het aantal studiepunten te verhogen: andere hogescholen hanteren vaak ook het aantal van 50 EC’s, studenten vinden de huidige eis van 45 EC’s te laag en het past bij de ambitie van de hogeschool om studenten uit te dagen ‘het beste uit zichzelf te halen’. Daarbij moet de aanscherping leiden tot beter prestaties van studenten in het eerste jaar en een groter studierendement na vijf jaar.

De Werkgroep Regelingen wijst erop dat de nieuwe BSA-norm kan leiden tot een hogere uitval in het eerste jaar. Daardoor kan een hogere werkdruk ontstaan bij de examencommissies, studieloopbaanbegeleiders en decanen. De dienst OO&S stelt voor om een jaar na invoering  te evalueren of er meer studenten zijn gestopt met de opleiding en of de werkdruk daardoor is toegenomen.

Voldoende
Een andere wijziging in de OER is dat alle studenten van de hogeschool een eerder gehaalde voldoende mogen herkansen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het behalen van een cum laude. Momenteel is dit bij sommige faculteiten wel en bij andere niet mogelijk. De HSR pleit al enkele jaren om dit voor de gehele hogeschool gelijk te trekken om rechtsongelijkheid onder studenten tegen te gaan. 

UPDATE
Een meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 17 december ingestemd met het Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2015-2016. Daardoor zal het bindend studieadvies voor eerstejaars met ingang van komend studiejaar verhoogd worden van 45 EC’s naar 50 EC’s. Degenen die dit niet halen moeten met de opleiding stoppen. 
 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...