Nieuws

VU schuldig aan leeftijdsdiscriminatie

De VU heeft bij een reorganisatie onterecht onderscheid gemaakt op grond van leeftijd, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het merendeel van de medewerkers die met ontslag worden bedreigd, is ouder dan vijfenvijftig jaar.

Zevenendertig werknemers van de faculteit aard- en levenswetenschappen kregen na een reorganisatie hun ontslag aangezegd. Het merendeel (57,3 procent) is ouder dan vijfenvijftig jaar. Twaalf van hen brachten de zaak  voor het College voor de Rechten van de Mens omdat zij vinden dat ze op hun leeftijd gediscrimineerd werden. Het College stelde hen gisteren in het gelijk. 

In het oordeel staat dat de voorzitter van de reorganisatiecommissie eerder publiekelijk betoogd had dat wetenschappelijk onderzoek gedaan zou moeten worden 'door mensen die goedkoper zijn. Dus van rond de dertig of veertig jaar in plaats van rond de vijftig'. Volgens haar leden drie opleidingen binnen de faculteit structureel verlies en was de begroting niet sluitend te krijgen zonder jongere onderzoekers. 

Het College was het hier niet mee eens. Het leeftijdsonderscheid is 'niet objectief gerechtvaardigd' en de VU maakt zich schuldig aan 'verboden onderscheid op grond van leeftijd'.