Kort

VVD en CDA pleiten voor meer controle op kwaliteit online onderwijs

Dit collegejaar zal zo’n 70 tot 90 procent van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten digitaal worden aangeboden. Dit brengt allerlei beperkingen met zich mee. Daarom willen regeringspartijen VVD en CDA het toezicht op de kwaliteit van digitale lesvormen verscherpen, schrijft de Volkskrant.

‘Ik hoor van studenten die betrokken zijn bij medezeggenschapsraden dat zij zich grote zorgen maken’, stelt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Daarom wil hij dat er aankomend jaar extra controles komen om de kwaliteit van online onderwijs te waarborgen. Het CDA sluit zich hierbij aan: ‘Zodat we niet halverwege het collegejaar worden overvallen met de mededeling dat het niet goed gaat. Het is zaak extra alert te zijn.’