Nieuws

VVD pleit opnieuw voor minder kunststudenten

De culturele sector heeft het moeilijk sinds de economische crisis en de forse overheidsbezuinigingen. Misschien moeten we het aantal studenten aan de kunstopleidingen inperken, herhaalt de VVD.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer opperde dit gisteren tijdens een gesprek met de Sociaal Economische Raad en de Raad van Cultuur. De creatieve sector moet tegenwoordig zelf voor meer inkomsten zorgen, maar dat lukt nog niet helemaal.

De raden noemen de arbeidsmarkt in de creatieve sector ‘zorgwekkend’. De sector heeft zelf al van alles geprobeerd om meer inkomsten te genereren, maar heeft toch enige hulp van het Rijk nodig, denken ze.

Maar wordt het niet tijd om minder kunstenaars op te leiden als die het zo moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, vroeg de VVD. Eerder dit jaar pleitte de partij hier ook al voor, net als de ChristenUnie.

Nieuw kabinet
Het viel de kunstopleidingen rauw op het dak. In de verkiezingsprogramma’s was niets terug te vinden over dergelijke bezuinigingen: het bleek pas uit de doorrekeningen van het CBP. De twee partijen onderhandelen nu met CDA en D66 over de vorming van een nieuw kabinet.
 

SER-voorzitter en PvdA-politica Mariëtte Hamer vindt dat idee te kort door de bocht. We moeten niet denken dat alle afgestudeerden van kunstopleidingen daadwerkelijk in de kunstensector terecht komen, zei ze tegen de Kamer. De vaardigheden van de afgestudeerden zijn volgens haar ook in andere sectoren heel bruikbaar. Denk aan presenteren en samenwerken, creativiteit en expressiviteit. Die vaardigheden worden in de toekomst alleen maar belangrijker.

Hamer wil bovendien enige bezinning op de mores in de creatieve sector. Ze geeft de Kamer het voorbeeld van een museumdirecteur die zei dat hij liever een vrijwilliger heeft dan een werknemer. Dat vond ze schokkend. ‘Dat is het mechanisme waarin we terecht zijn gekomen. Daar moeten we het over hebben: wat vinden we acceptabel?’

Hbo-economen
Natuurlijk moeten we mensen niet opleiden voor de werkloosheid, erkent ze, maar we moeten vooral scherper kijken wat kunstenaars zouden kunnen betekenen. ‘En dus niet te gemakkelijk zeggen: “Het zijn er te veel.”‘

Uit de nieuwste Hbo-monitor bleek overigens dat afgestudeerden van kunstopleidingen anderhalf jaar na afstuderen minder vaak werkloos zijn dan hbo-economen: drie procent tegen zes procent. Wel zijn de kunstenaars veel vaker zzp’er en verdienen ze minder.