Columns

Wat is een QR-code?

Weten studenten meer dan docenten van nieuwe media? Ze gaan er vaak handiger mee om. Een bekende vraag bij seminars: is het een hype of een trend? Het is geen hype en ons onderwijs moet het kunnen bijbenen. Een trend is zeker dat het mobieltje de computer van de toekomst is. Woorden als CD, video, fax, telex kennen onze studenten over een paar jaar niet meer, sommigen nu al niet meer.

Onze huidige studenten besteden meer tijd achter de computer dan voor de televisie. De impact van massamedia is echter nog groter dan die van internet. Niet alle nieuwe vindingen moeten we meteen omarmen, zoals het kleine blokje onderaan advertenties (ook -weinig- gebruikt bij onze opendagen), de zogenaamde QR-codes? Collega Nancy Dingemans zegt dat de onderwijsbijlage van Sp!ts 34 keer gescand werd, afgezet tegen een oplage van 405.000 stuks.

Studenten moeten leren omgaan met nieuwe media. Niet zoals bij de introductie van het rekenmachientje, waardoor vele studenten nauwelijks kunnen hoofd-rekenen. Of chauffeurs die letterlijk en figuurlijk de weg kwijt zijn als hun Tomtom stuk is, want enige topografische kennis is hen vreemd. Waarom moet ik in hemelsnaam leren spellen, vragen sommige studenten, er is toch een spelling check. Houden onze competenties de veranderende trends wel bij?