Nieuws

Weer fouten met tentamens: wat te doen?

Foto: Kees Rutten

Het AD bericht deze maand al voor de derde keer over tentamens aan de HU die studenten opnieuw moeten maken door fouten van de tentamenmakers. De HU houdt het op losstaande incidenten. Wie durft er openlijk over te praten?

De laatste in het rijtje kwam begin deze week naar buiten: bij de opleiding International Business and Management Studies liep het tentamen Spaans in de soep. De zestig studenten kregen niet de herkansing van het eerste blok, maar het tentamen voor het tweede blok (dat aan het einde van diezelfde week werd afgenomen). Daardoor moesten ze een week later terugkomen voor een herkansing met de juiste opgaven.

Een week eerder, bij de minor Praktijkgericht Onderzoek, ging er ook iets mis: het tentamen was gelijk aan dat van een oefentoets die de docent zelf had verspreid. Bovendien konden de deelnemers vrijelijk in de digitaal ingevulde toetsen van anderen ‘rondneuzen’ en hun antwoorden alsnog aanpassen. Maar daarna waren er wel heel veel antwoorden exact gelijk aan elkaar. En dus moesten de studenten op gesprek komen, werd het tentamen afgekeurd en volgde een nieuwe kans binnen minder dan een week.

Begin van de maand ging het om een grotere groep gedupeerden: zo’n 240 eerstejaars van HBO-Rechten kregen een tentamen vol fouten in de opgaven. Ze vulden massaal een klachtenformulier in, een dag later werd het tentamen afgekeurd en kwam er een nieuwe kans, zo’n twee weken later.

Incidenten en controle?
In alle gevallen komen de studenten in het AD anoniem aan het woord. Ook bij Trajectum willen direct betrokkenen niet met hun naam naar buiten komen. Waarna alleen de woordvoerder overblijft die het houdt bij ‘op zichzelf staande incidenten’ en menselijke fouten, met excuses aan studenten en de belofte van beterschap. En hij geeft als context mee dat de HU jaarlijks 400.000 tot 500.000 toetsen afneemt. Dan zijn drie fouten in tentamens verwaarloosbaar. Want waar mensen werken, worden fouten gemaakt.

Natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen. Zo stelde een speciaal ingerichte Taskforce Toetsing vorig jaar: ‘We gaan voor honderd procent goede tentamenperiodes door honderd procent controle’ – wat achteraf bezien een tikkie te ambitieus was. Een beschuldigend vingertje ging richting docenten, die opgaven te laat zouden inleveren. Die reageerden direct met de opmerking dat wantrouwen niet gerechtvaardigd was en de werkdruk behoorlijk hoog.

Het wachten is op studenten, docenten en managers die in alle openheid praten over gemaakte fouten. Daar leer je van en kweek je begrip mee, hoe vervelend ook voor de betrokken studenten. Zodat het weer een beetje meer richting honderd procent goed gaat, ook door honderd procent vertrouwen – in elkaar.

Reageren kan hieronder, zelfs anoniem. Wie er openlijk over wil praten, kan ook mailen naar marc.janssen@hu.nl, eindredacteur Trajectum