Nieuws

Welke impact heeft Le Tour Utrecht?

Welke impact heeft de start van de Tour de France in Utrecht op de stad.  De HU gaat deze vraag onderzoeken, samen met de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut.

Op 4 en 5 juli gaat de Tour de France in Utrecht van start. De onderzoekers willen weten wat dit topsportevenement nalaat aan de Utrechtse samenleving. Zowel de economische, organisatorische als de maatschappelijke impact wordt onderzocht.  

Het HU-lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling concentreert zich op de maatschappelijke betekenis van het activiteitenprogramma van ‘Le Tour Utrecht’. Daarbij is de focus gericht op allerlei side-events die vanaf 26 maart (honderd dagen voor de Tour) van start gaan. De vraag is hoe de verschillende doelgroepen de side-events ervaren. En wat hebben die events hen opgeleverd?

Het lectoraat onderzocht eerder de maatschappelijke impact van side-events bij het European Youth Olympic Festival, dat in 2013 plaatsvond in Utrecht.

HU-studenten
Twaalf studenten van verschillende opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht werken, onder leiding van HU-onderzoeker Froukje Smits, mee aan het praktijkgerichte onderzoek. Ze komen in actie bij een aantal side-events.

Zo leren ze als fietsdocenten Marokkaanse en Turkse vrouwen fietsen en helpen ze bij de Kids Bikerepair cafés, waar kinderen eenvoudige fietsreparaties leren uitvoeren. Ze helpen ook bij hindernisparcoursen op basisscholen en op scholen in het speciaal onderwijs.  Bij de instelling Reinaerde begeleiden ze cliënten met een licht verstandelijke beperking die deelnemen aan een speciaal programma.

Op deze manier leggen de onderzoekers een duidelijke verbinding met he onderwijs.

Symposium
Enkele uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het symposium Cycling & Society, op 30 juni in het Educatorium op De Uithof. De eindrapportage van de studie is naar verwachting najaar van 2015 gereed.