Nieuws

Werkbelevingsonderzoek: zorgen over werkdruk blijven

Het werkbelevingsonderzoek (WBO) toont een positieve lijn in bevlogenheid. Maar de werkdruk blijft nog een aandachtspunt, met een 3,8 gemiddeld voor de instituten, op een schaal van 1 op 10. Daarom komt er een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken, zo bleek tijdens de Hogeschoolraad.

Gistermiddag zaten het college van bestuur en de Hogeschoolraad (HSR) bijeen om de resultaten van het onderzoek te bespreken. Het CvB zegt zich ook zorgen te maken over de werkdruk en heeft toegezegd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het onderwerp. Het wil nog vóór de zomer de uitkomsten daarvan tonen.

Het advies van de HSR was om in te zoomen op ‘individu-overstijgende’ oorzaken (zoals nieuwe systemen, het werkklimaat of verplichte innovaties). Maar dat slaat het college in de wind. Ze meent dat daarmee het onafhankelijk onderzoek zou aanvangen met vooronderstellingen.

Actieplan

Een andere opmerkingen van de HSR was dat de resultaten van het onderzoek op bepaalde onderdelen een vertekend beeld geven omdat niet alle grafieken dezelfde X-as zouden hebben. Waarvan akte.

In totaal hebben 1889 medewerkers van de HU aan het onderzoek deelgenomen, dat is 56 procent, meldt huontwikkelt. Het CvB heeft alle instituutsdirecteuren gevraagd om vóór februari met een actieplan te komen, geënt op het WBO.