Wilma Scholte op Reimer van HvA naar College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Het College van Bestuur heeft een nieuw lid: Wilma Scholte op Reimer. Op dit moment is ze decaan bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding en de Faculteit Gezondheid. Ook is zij Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg op de Universiteit van Amsterdam (UvA).

‘Haar uitgebreide ervaring als decaan, opleidingsmanager, universitair onderzoeker, hoogleraar en haar betrokkenheid bij studenten en medewerkers zien wij als een waardevolle aanvulling op het college’, aldus Raad van Toezicht-voorzitter Guus van Montfort. De Hogeschool Utrecht zegt de ambitie te hebben zich meer te richten op praktijkonderzoek. ‘Haar visie daarop sluit naadloos aan bij de visie van de HU.’

Scholte op Reimer gaat zich naast de bestuurlijke taken richten op de portefeuilles onderzoeksbeleid, valorisatie, strategische marketing en communicatie en het alumnibeleid. De HU wil meer bekendheid creëren voor eigen onderzoeken, zowel regionaal als (inter)nationaal.  ‘Op al deze terreinen speelt de nieuwe bestuurder een cruciale rol.’

Daarnaast geeft Scholte op Reimer direct leiding aan ongeveer 15 directeuren van instituten en centrale diensten. Ook blijft ze verbonden als hoogleraar aan de UvA.

Scholte op Reimer geeft zelf aan haar collega’s bij de HvA te gaan missen. ‘Ik werk al jaren met veel plezier in het hoger onderwijs. De wezenlijke bijdrage als Hogeschool aan de ontwikkeling van (jonge) mensen is wat mij drijft. Ik help graag om de ambitie van de HU op het gebied van onderzoek te realiseren, in nauwe verbinding met praktijk en onderwijs.’