Achtergrond

10 manieren om je eerste jaar goed door te komen

Exclusief voor eerstejaars: de tien tips die nodig zijn om de kloof met de middelbare school enigszins te overbruggen. Ook handig voor ouderejaars. Met commentaar van decaan Frans Meeuwsen van HU Amersfoort.

1 
LEG VANAF HET BEGIN CONTACT MET KLASGENOTEN.

Meeuwsen: ‘De hogeschool is een grote organisatie met strikte regels voor bijvoorbeeld het tijdstip van inleveren van werkstukken en het inschrijven voor tentamens. Op de middelbare school kon nog wat geregeld worden met individuele docenten. Dat is nu lastiger, dus is het goed om elkaar op de hoogte te houden van die regeldingetjes.’
 
2 
MAAK GEBRUIK VAN FACEBOOK, LINKEDIN EN TWITTER OM TE COMMUNICEREN MET MEDESTUDENTEN.

‘Mwah, weinig eerstejaars hebben een account op LinkedIn; dat komt vaak later als ze stage gaan lopen. En Twitter wordt weinig gebruikt voor studiedoeleinden. Wel kan het nuttig zijn om een Facebookgroep per klas of jaargroep te gebruiken. Als je even niet weet welk hoofdstuk moet worden geleerd of de oefententamens niet kan vinden, kan je dat via Facebook vragen. Misschien is zo’n groep ook handig bij het vinden van een stageplek. Het gaat om het goed gebruiken van je netwerk, in dit geval de studiegroep.’

3 
DISCUSSIEER MET KLASGENOTEN IN JE VRIJE TIJD OVER ONDERWERPEN VAN DE STUDIE: DAT SCHERPT DE GEEST EN DAN BEKLIJFT DE STOF BETER.

‘Wat goed werkt is op een middag met elkaar afspreken om over het tentamen de dag erna te praten. Je kunt dan onderling vragen stellen en aangeven als je iets niet snapt. Ook kunnen actualiteiten besproken worden die met jouw vak te maken hebben. Reken maar dat docenten onderwerpen uit het nieuws opnemen in de tentamenvragen. Bijvoorbeeld de veiligheid op festivals voor integrale veiligheidskunde. Het hbo is tenslotte een beroepsopleiding en het is belangrijk om een link tussen theorie en praktijk te leggen.’

4 
HANG NIET ACHTERIN DE KLAS IN JE STOEL, WACHTEND TOT DE LES KLAAR IS, MAAR WEES ACTIEF TIJDENS COLLEGES EN STEL VRAGEN.

‘Het is een dooddoener maar daar komt het wel op neer. Ik noem dat strategisch studeren: probeer erachter te komen wat de docent belangrijk vindt en wat zijn stokpaardjes zijn. Goed opletten in de les hoort daarbij. Dan heb je al de helft van de stof geleerd.’
 
5 
PAS OP MET COPY-PASTEN VAN WEBSITES, WAT JE OP DE MIDDELBARE SCHOOL MISSCHIEN NOG KON PROBEREN. OP HET HBO IS HET OVERSCHRIJVEN VAN TEKSTEN AL SNEL PLAGIAAT OF FRAUDE.

‘Op het hbo mag Wikipedia worden gebruikt, maar je moet dat in eigen woorden weergeven of duidelijk aangeven welke stukken tekst letterlijk zijn geciteerd. Het moet duidelijk zijn wat je  hebt overgenomen en waar het vandaan komt: Wikipedia of andere websites, boeken, scripties of artikelen uit kranten.’
 
6 
LICHT ZELF JE OUDERS IN OVER DE PRESTATIES OP SCHOOL.

‘Vanwege de privacywetgeving mogen wij de ouders van studenten niets vertellen over studieresultaten; ook niet als ze met een negatief bindend studieadvies van school worden gestuurd. Als je ouders iets willen weten, dan mag je ze  meenemen; dat gebeurt regelmatig. Als ouders bellen, dan leggen we de procedures uit, dus bijvoorbeeld hoeveel studiepunten een eerstejaars moet hebben voor een positief advies of hoe een student in beroep kan gaan bij een onvoldoende.’
 
7 
GA ZELF OP ZOEK NAAR INFORMATIE.

‘Wacht niet af tot anderen jou informeren dan kan het te laat zijn. Ga als je vragen hebt zelf op zoek bij docenten, studiebegeleiders, klasgenoten, decanen, et cetera. Op de middelbare school wordt alles misschien voorgekauwd, op de hogeschool kom je er niet mee weg door te zeggen: “Dat wist ik niet.” Alles staat op intranet, in e-mail of in de studiegids. Het loopt wel eens mis als studenten hun HU-mail automatisch doorsluizen naar hun Gmail en de inbox van school vol zit. Maar dat is geen excuus. In het hbo ben je zelf verantwoordelijk voor informatie die nodig is om te studeren.’

8 
OP EEN HOGESCHOOL WORDT VEEL GEWERKT MET GROEPJES. ZORG DAT JE BIJ EEN GROEP BEHOORT MET ACTIEVE STUDENTEN: DIE STIMULEREN JOU WEER.

‘Ja, dat zou mooi zijn, maar je hebt het niet altijd voor het kiezen. Opleidingen husselen de studenten soms door elkaar, want collega’s kun je later ook niet zelf uitzoeken. Op die manier leer je omgaan met veel verschillende mensen.’

9 
NIET MEER TWEE DAGEN VOOR HET TENTAMEN BEGINNEN MET STAMPEN, MAAR HOU DE STOF GEDURENDE HET BLOK BIJ. DAT ZORGT VOOR MINDER STUDEERPIEKEN EN MINDER STRESS (EN HET BEKLIJFT BETER).

‘Dat geldt natuurlijk ook voor de middelbare school, maar op het hbo nog sterker. Want aan de hogeschool is er een nog grotere kans om vast te lopen. Doorgaans zullen hbo’ers het niet redden als ze twee dagen van tevoren beginnen met studeren. Maar er zijn ook studenten die de stress nodig hebben om optimaal te presteren.’
 
10 
LET GOED OP SPELLING. DT-FOUTEN STAAN SLORDIG EN BOVENDIEN LOOP JE DE KANS OP EEN LAGER PUNT OF KRIJG JE HET WERKSTUK ONGECORRIGEERD RETOUR.

‘Er zijn opleidingen waarbij een beperkt aantal fouten op een pagina mag staan. Als je niet goed in spelling bent, laat anderen het dan nakijken. Als tegenprestatie kan jij bijvoorbeeld een keer extra koken. Zorg er in ieder geval voor dat je weet of, en zo ja hoe streng er op spelling gecontroleerd wordt.’