Kort

17 studenten en medewerkers UU deden in 2019 melding van seksuele intimidatie

In 2019 hebben 41 medewerkers en 16 studenten van de Universiteit Utrecht zich gewend tot een vertrouwenspersoon. In 17 gevallen betrof het seksuele intimidatie. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 8, blijkt uit het evaluatierapport.

‘Dit is het topje van de ijsberg’, vertelt Robin Wisse, medewerker van de onafhankelijke Taskforce die ongewenst gedrag op de universiteit onder de loep neemt, aan het AD. ‘Veel meer mensen worden slachtoffer van wangedrag binnen de universiteit, maar de drempel om een klacht in te dienen is enorm hoog en het wordt vaak zelfs afgeraden.’