Kort

20 september actieweek: LetsTalkAboutYESUtrecht – over seksueel geweld in het Utrechts hoger onderwijs

In de week van 20 september voert een door Amnesty international samengesteld team actie tegen seksueel geweld in het hoger onderwijs. De week zal bestaan uit lessen, workshops en gesprekken.

Aan de HU worden er de hele week lessen gegeven over consent: welke dilemma’s daarbij komen kijken en hoe de HU het tegengaan van seksueel geweld kan aanpakken. Op 23 september staan de teams in de Padualaan om erover te praten met de studenten. 

Begin juni publiceerde Amnesty International een onderzoek naar seksueel misbruik in het hoger onderwijs;  11 procent van de vrouwelijke studenten zegt te zijn verkracht. De organisatie stelde daarop in alle studentensteden studententeams samen onder de noemer #LetsTalkAboutYES. Team Utrecht heeft twee doelen:

  1. De universiteit en de hogeschool een manifest te laten ondertekenen, waarin ze beloven seksuele intimidatie onder hun studenten tegen te gaan en de zichtbaarheid van een meldpunt en hulp te verbeteren.
  2. Het aanjagen van de discussie onder de studenten over seksueel geweld.