Nieuws

HU ondertekent manifest seksueel geweld, UU niet

Foto: Kees Rutten

Hogeschool Utrecht ondertekende 22 juni het manifest ‘Let’s Talk About YES’ van Amnesty International. Daarmee belooft de HU zich in te zetten voor de bestrijding van seksueel geweld. Universiteit Utrecht heeft bezwaren en ondertekent niet.

‘We zijn een hogeschool waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen, zich veilig kan uiten en waar vrijheid en respect buiten kijf staan.’ Dat zei Jan Bogerd, toen hij namens het college van bestuur het manifest ondertekende. Eind december was het college van bestuur al van plan het manifest te ondertekenen. Sommige leden van de Hogeschoolraad maakten de kanttekening dat dit manifest te veel op het bordje van de docent legt. Uiteindelijk stemde de HSR toch toe.

Waarom de UU niet tekent

Instellingen zoals de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, de Vrije Universiteit en Maastricht University zetten eerder hun handtekening onder het manifest. Universiteit Utrecht ondertekent niet. ‘Dit type seksueel geweld speelt zich vrijwel uitsluitend af in de privésfeer, en de indruk moet niet ontstaan dat hoger onderwijsinstellingen dit alleen kunnen oplossen’, zegt een UU-woordvoerder de weigering van de universiteit tegen DUB. Wel is de universiteit tevreden over UU-initiatieven om ongewenst gedrag tegen te gaan zoals de Week van de Veiligheid.

Verder vindt de UU dat het manifest een ‘te eenzijdige en smalle focus’ heeft. ‘Wat ons betreft is het vraagstuk breder dan specifiek seksueel geweld; de universitaire aanpak richt zich op ongewenst gedrag in de breedte en op studenten én medewerkers’. De UU werkt aan een eigen actieplan om meldingen van ongewenst gedrag beter af te handelen, en slachtoffers beter te ondersteunen.

Ook TU Delft tekent niet. Ze zien weinig voordeel in workshops voor alle studenten.

Let’s Talk About YES

1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten wordt tijdens hun studententijd verkracht. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van Amnesty International. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden, hulp kunnen krijgen of een klacht kunnen indienen met betrekking tot seksueel geweld en verkrachting.

Samen met studenten stelde Amnesty International naar aanleiding van de resultaten het manifest op. De ondertekenaars beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Ook beloven ze maatregelen te treffen zodat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Er staan zes actiepunten in, waaronder het aanbieden van workshops zoals een omstandertraining. Ook krijgen medewerkers die regelmatig contact hebben met studenten over seksueel geweld training om erover te praten.

Bogerd: ‘Met de ondertekening van dit manifest onderschrijven we nogmaals deze waarden en beloven we concrete stappen te zetten om deze waarden nog beter te waarborgen.’

Heb jij als HU-student zelf ervaring met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie? Blijf daar niet mee rondlopen en zoek hulp. Op deze site vind je bij wie je terecht kunt voor hulp, advies en een luisterend oor.