Kort

5x per jaar herkansen: goed idee?

Aan de Hogeschool van Amsterdam werken medezeggenschappers aan het idee om niet langer slechts twee tentamenkansen per jaar te geven. Het zou maar liefst zes keer per jaar mogelijk moeten zijn, zo denken zij. Een van de bedenkers vertelt aan HvanA: ‘Een HvA-student die in Finland had gestudeerd vertelde dat studiestress daar veel lager is, omdat studenten een vak zes keer kunnen maken, wanneer het hen uitkomt. Toen dacht ik: Wie heeft eigenlijk besloten dat je hier maar één herkansing hebt?.’