Nieuws

Minderheid raadsleden denkt veel invloed te hebben

Debat met (oud) medezeggenschappers van de HU medio mei / foto Kees Rutten

Slechts een derde van de medezeggenschappers denkt veel invloed te hebben op de gang van zaken binnen hogescholen en universiteiten. Hbo’ers zijn meer tevreden over de faciliteiten dan raadsleden van universiteiten.

Dit staat in de Medezeggenschapsmonitor 2022 van onderzoeksinstituut Oberon die in opdracht van studentenorganisatie ISO is gehouden. Elke twee jaar vullen leden van medezeggenschapsraden (inclusie opleidingscommissies) vragenlijsten in waarin ze hun ervaringen en oordelen kwijt kunnen. Het gaat om medewerkers en studenten.

Dat maar een derde van de medezeggenschappers denkt veel invloed te hebben, is al jaren een stabiel beeld. Dat kan dus beter, stellen de onderzoekers. ‘Op cruciale onderwerpen zoals de begroting en de kwaliteitsafspraken lukt dit nog onvoldoende.’

Compensatie voor raadswerk

Binnen de hogescholen heerst meer tevredenheid dan bij de universiteiten over de geboden faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over compensatie voor het raadswerk, de beschikbaarheid van notulisten en de mogelijkheden voor verkiezingen. Minder positief zijn zij over de juridische ondersteuning.
Raadsleden in het wo besteden daarnaast meer tijd aan medezeggenschap dan in het hbo. Maar dit verschil wordt steeds kleiner in vergelijking met voorgaande jaren. De facilitering van opleidingscommissies en voor leden uit het buitenland kunnen beter.

Leden van de medezeggenschap bij hogescholen besteden 4,2 uur per week aan hun werk. Dat is evenveel als de vorige twee metingen, maar meer dan de jaren daarvoor. De leden van de centrale raden (zoals de Hogeschoolraad bij de HU) maken de meeste uren, gevolgd door decentrale raden (zoals de instituutsraden). Bij de opleidingscommissies is de tijdsbesteding beduidend minder. Studenten steken er iets minder uren in dan medewerkers (bij het wo is dit andersom).

Coronamaatregelen

Raadsleden binnen hogescholen zijn zeer positief over de verhouding met de bestuurders en managers. Zij houden zich doorgaans aan afspraken en stellen zich constructief op. De impact van corona stond bij de medezeggenschapsraden en bij de opleidingscommissies veel op de agenda. Bij de raden bogen de leden zich over zaken als kwaliteitsplannen en de begroting. In opleidingscommissies kwamen de inhoud van de opleidingen en de manier van onderwijsevaluatie veel aan bod.

Een meerderheid (63 procent) van de medezeggenschappers is door het bestuur op de hoogte gehouden over hoe de coronamaatregelen impact hebben op het onderwijs. Bijna een derde vindt dat dit niet of onvoldoende is gebeurd. Ruim een kwart van de raadsleden vindt dat ze invloed hebben gehad over besluiten rondom online/fysiek onderwijs. Ruim 40 procent dacht van niet of acht het onvoldoende. Zo’n 20 procent vindt dit niet nodig. Raden denken dat ze hier meer over te zeggen hadden dan de opleidingscommissies.