Kort

Zittingstermijn voor raadsleden kan soms verlengd tot acht jaar

De maximale zittingstermijn van leden in de medezeggenschapsraden wordt in noodgevallen verlengd van zes naar acht jaar. De Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdag unaniem in met dit voorstel van het college van bestuur. Dit wordt mogelijk als de continuïteit van een raad in gevaar komt, bijvoorbeeld als er geen opvolger is voor de voorzitter.

Voorwaarde is dat de fracties vooraf een rooster opstellen waarin staat hoe lang de leden in de raad willen plaatsnemen en welke functies zij ambiëren. Deze ’hardheidsclausule’ komt in het reglement medezeggenschap.

Hiermee komt een einde aan een impasse binnen de HSR. Ruim een jaar geleden bepleitte een meerderheid van de studenten in de raad een maximum van vier tot zes jaar. Terwijl het gros van de medewerkers voorstander was van afschaffing van de maximale tijdsduur.

Het college van bestuur heeft ‘principiële bezwaren’ tegen het afschaffen van de maximale zittingstermijn. Leden van de medezeggenschapsraden worden voor twee jaar gekozen. Na twee jaar kunnen zij zich opnieuw kandidaat stellen. Met de nieuwe regel dus tot een maximum van acht jaar.