Kort

Hogescholen hebben invloed op gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite met het vinden van werk na het afstuderen dan hbo’ers zonder migratieachtergrond. De problemen beginnen tijdens de studie, meldt ScienceGuide.

Het onderzoek is uitgevoerd door Klooster Onderzoek en Advies en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Uit dat onderzoek blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond vaker een studie kiezen waarbij de kans op een baan kleiner is. Ook doen ze minder vaak werkervaring op tijdens hun studie, wat resulteert in minder zelfvertrouwen. Discriminatie speelt ook een rol, al is dit minder goed meetbaar.

Hogescholen kunnen daar beter mee omgaan, volgens het onderzoek. Studenten moeten vaker hulp krijgen en beter worden voorbereid op sollicitatiegesprekken. Ook moeten hogescholen rolmodellen inzetten. Het Ministerie van OCW geeft aan dat er samen met hogescholen een traject wordt gestart om stagediscriminatie op het hbo te voorkomen.