Kort

Bijna eenderde van de studenten denkt een studieachterstand te hebben door corona

Zo’n 30 procent van de studenten denkt studievertraging te hebben opgelopen door de coronacrisis. Bij de mannen is dat meer (40,9 procent) dan bij de vrouwen (22 procent). Bij studenten waarvan de ouders relatief veel te besteden hebben is dat minder dan bij degenen waarvan pa en ma weinig inkomsten hebben (26,3 tegenover 39,7 procent).

Dat meldt de website ScienceGuide op basis van een rapport van de Onderwijsinspectie. Studenten met een psychische of lichamelijke beperking denken vaker achter te lopen met de studie dan andere studenten. Studenten uit het hbo vinden dat ze vaker (34,2 procent) achterop liepen dan degenen die aan een universiteit studeren (25,7 procent).

In het rapport onderzocht de inspectie de tevredenheid van studenten over de onderwijskwaliteit en de inzet van de opleidingen in het studiejaar 2020-2021. Verder is onderzocht wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de studieprestaties en studievoortgang.