Kort

10 mannen, 0 vrouwen bij Hogeschool Rotterdam

Aan de Hogeschool Rotterdam ontstond een opmerkelijk beeld na de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapsraad (cmr): voor de studentgeleding zijn tien mannen gekozen en nul vrouwen. De vrouwelijke studenten die zich verkiesbaar stelden zijn niet verkozen, zo meldt Profielen. ‘De eenzijdigheid valt me op’, reageerde cmr-voorzitter Sjoerd van Vliet.‘Ik mis de dames in dit gezelschap.’