Nieuws

Aanwezigheidsplicht voor eerstejaars

Eerstejaars van de faculteit Economie en Management moeten vanaf dit studiejaar verplicht aanwezig zijn bij de colleges. Daarbij dienen zij zich goed voor te bereiden en actief deel te nemen.Met die maatregel wil de directie van de faculteit het aantal uitvallers in het eerste jaar beperken. De aanwezigheidsplicht volgt op andere initiatieven om het studierendement te verbeteren. Zo werd vorig jaar gestart met een assessment en intakegesprek voor de propedeusestudenten en kunnen zij bijspijkercursussen krijgen voor taal, rekenen, Engels en bedrijfseconomie. Ook bereiden studenten zich voor op de start van hun studie met een intensief programma in de eerste twee lesdagen.

De presentieplicht geldt voor zeventig procent van de lessen. In de praktijk kunnen studenten per vak twee op de zeven lessen verzaken. ‘Als ze er meer missen dan heeft dat consequenties’, vertelt Loes Vink, coördinator van de propedeuse. ‘Soms is voldoende aanwezigheid een voorwaarde om een cijfer te krijgen en in andere gevallen kan te veel afwezigheid leiden tot een lager cijfer.’

Studenten die aantoonbaar en herhaaldelijk onvoorbereid op college verschijnen of niet actief meedoen worden opgeroepen om op gesprek te komen bij de studieloopbaanbegeleider (SLB’er). ‘Door dit alles kunnen we tijdig signaleren als studenten dreigen uit te vallen’, stelt Vink. ‘En aan de andere kant kunnen we studenten die goed presteren extra uitdagingen bieden.’

De verplichting geldt alleen in het eerste jaar. ‘Het past niet in het hbo om dit vier jaar te doen. Maar studenten geven zelf aan dat ze in het begin van de opleiding structuur willen hebben, waarna ze zelf hun weg vinden’, zegt onderwijsadviseur Ernst van den Bosch. De faculteit telt ongeveer 1800 eerstejaars waarvan tot op heden zo’n vijftig procent tijdens of aan het eind van het eerste jaar met de studie stopt. ‘Zo’n hoge uitval is maatschappelijk niet verantwoord’, meent hij. Daarbij staan studenten steeds meer onder druk om de opleiding op tijd af te ronden; bijvoorbeeld door de invoering van de langstudeerboete.Vink en Van den Bosch benadrukken dat de presentieplicht geen geïsoleerde maatregel is. Vink: ‘Door de verschillende maatregelen krijgen we veel eerder zicht op de succeskansen van onze studenten en kunnen we ze beter ondersteunen. Het SLB-beleid is daar op aangepast.’