Nieuws

Academie van de Stad start met uitzendbureau voor studenten

Een uitzendbureau voor maatschappelijk bewuste studenten: dat ontwikkelde de Academie van de Stad, een non-profit bemiddelaar tussen hogeronderwijsinstellingen en stedelijke (welzijns)organisaties. De organisatie wil op deze manier studenten die op zoek zijn naar een 'sociale' baan met elkaar combineren. 

De Academie van de Stad wordt doorgaans ingeschakeld door gemeenten, buurten en welzijnsorganisaties. Op haar beurt zoekt zij studenten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De Academie werkt daarvoor samen met scholen. Maar volgens de oprichter van het uitzendbureau, Wilfred Fischer, komt het ook voor dat bijvoorbeeld een gemeente iets vraagt van de bemiddelaar wat niet binnen het schoolcurriculum past: bijvoorbeeld omdat een onderzoek snel moet worden gedaan. 'Voor die gevallen bedachten we dat het misschien handig is om dit niet door dure professionals te laten doen, maar door studenten. De baantjes zijn dus betaald en gaan, in tegenstelling tot onze andere projecten, buiten school om.'

Vakkenvullen
Fischer benadrukt dat het niet om een regulier uitzendbureau gaat. 'De bakker op de hoek kan geen aanspraak maken op de studenten. We zijn maatschappelijk actief. Dat is interessant voor studenten: in plaats van vakkenvullen in een supermarkt kan je met de kennis die je opdoet tijdens je studie relevant werk vinden. Het draagt daardoor bij aan je cv.'

De eerste twee weken dat de website in de lucht is, leverde twee vacatures op. De stichting Academie van de Stad Uitzendbureau moet dan ook nog groeien, benadrukt Fischer. 'Wij werken vraaggestuurd: de stad of een welzijnsorganisatie vraagt naar expertise en wij bekijken hoe we dat kunnen invullen.'
Het zal volgens de oprichter bijvoorbeeld gaan om 
onderzoeksprojecten in buurten en ondersteuning bij events. 

Fischer zegt te beseffen dat je als student keuzes moet maken. 'Zomaar vrijwilligerswerk doen is niet altijd mogelijk door de druk die je hebt als student. Door het uitzendbureau worden zij zich hopelijk bewust van het feit dat ze ook tijdens hun studie en door een bijbaan iets kunnen betekenen voor de samenleving.'