Columns

Academies op maat

Steeds vaker zie je dat grote organisaties of brancheverenigingen eigen academies opzetten, omdat de scholen – in hun ogen – niet meer studenten afleveren met voldoende bagage, ze moeten bijgeschoold worden.
Vroeger had je dat ook, met name op technisch gebied. Philips, Hoogovens, Werkspoor, de verenigde havenbedrijven van zowel in Amsterdam als Rotterdam hadden allemaal eigen scholen. Er was geld bij die bedrijven en de noodzakelijke competenties werden werknemers in de praktijk bijgebracht.

Reeds een aantal jaar organiseert de Bond van Adverteerders (BvA) bijeenkomsten waar leden zich kunnen inschrijven voor korte cursussen, met name gericht op social media. Die zijn succesvol. Ze worden gegeven door de man van de directrice. Een kniesoor die daar op let, want iedereen is tevreden. Opvallend wel is dat er geen contact met het onderwijs opgenomen wordt. Daar valt even niets te verdienen.

Het bedrijfsleven wil alles graag in eigen hand houden. Onze nieuwe regering wil hen daar bij helpen en subsidieert eerder het bedrijfsleven om een vinger in ’t onderwijs te kunnen roeren, dan dat er extra geld naar het onderwijs gaat. Liever poetst het kabinet het imago van het bedrijfsleven op, dan dat gewerkt wordt aan het imago en het salaris van de leerkracht in het onderwijs.