Achtergrond

Academici uit derde wereld naar Nederland halen?

De stichting Vluchteling-Studenten UAF pleit ervoor om bedreigde academici uit ontwikkelingslanden, vluchtelingen en asielzoekers met universitaire diploma’s in Nederland werk aan te bieden. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het verwachte tekort aan kenniswerkers. Goed plan?

Leendert de Bell
programmaleider Kofi Annan Business School:

‘Mijn ervaring is dat er veel talent rondloopt in ontwikkelingslanden, en redenerend vanuit de situatie van het individu uit die regio’s zou dit een mooie kans zijn om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Voor het land van herkomst kan dit echter dramatische gevolgen hebben; juist deze mensen zijn daar veel harder nodig dan hier. Vanuit dit oogpunt zou het natuurlijk oneindig veel beter zijn om de arbeidsomstandigheden, zoals infrastructuur en salarissen, in hun eigen land aantrekkelijker te maken. Maar daar is vaak nog een lange weg te gaan. Gelukkig tonen onze eigen studenten van de Kofi Annan Business School, die grotendeels uit ontwikkelingslanden komen, een grote betrokkenheid met de ontwikkelingen in hun eigen land. Groeperingen in Nederland die zich afzetten tegen een grotere instroom van allochtonen heb ik nog niet kunnen betrappen op een constructieve bijdrage aan het ontwikkelingsdebat, en dat verwacht ik eerlijk gezegd ook in deze niet.’

Marian Dijkstra
eerstejaars bouwkunde:

‘Het is een goed idee, zo kunnen wij weer iets van die cultuur leren. Zeker als het dan om leraren gaat, is dat voor ons studenten heel goed. De lessen worden dan misschien in het Engels gegeven en dat is positief. Ik vind het namelijk vreemd als je als student van het hbo afkomt en je kunt niet eens goed Engels spreken. De kwestie van de braindrain vind ik moeilijk. De geleerde vluchtelingen gaan natuurlijk niet voor niets uit hun land van herkomst weg, het is daar niet mogelijk om hun kennis te benutten.’

Fred Kraal
derdejaars integrated product development:

‘Het is positieve discriminatie om het op die grond te doen. We hebben in Nederland een pure democratie waar gelijke kansen voor iedereen zijn. Als voorbeeld: voetballer Kalou uit Ivoorkust mocht ook niet versneld Nederlander worden. Het is ongetwijfeld goed voor de economie, maar: gelijke monniken, gelijke kappen. Daarnaast vind ik wel dat het totale traject van inburgering versneld moet worden. Nu duurt het jaren voordat asielzoekers weten waar ze aan toe zijn. Het moet toch mogelijk zijn om binnen een jaar zekerheid te geven aan die mensen.’

Hanneke Rijnsburger
eerstejaars lerarenopleiding Nederlands:

‘Ze maaien dan wel het gras weg voor de voeten van anderen. De pas afgestudeerde leraren moeten ook een kans krijgen. De Nederlandse regering moet het daarnaast aantrekkelijker maken om docent te worden, dan hoeven we geen mensen uit het buitenland te halen. Ik vind wel dat de mensen dan Nederlands moeten kunnen spreken. Op die manier dragen ze bij aan de Nederlandse ontwikkeling en dat is iets positiefs, maar voor het land van herkomst betekent het dat er een tekort ontstaat aan hoogopgeleid personeel. Nederland zou daar rekening mee moeten houden. Als er te veel mensen worden weggekaapt, dan moet er een halt worden toegeroepen aan de integratie.’

Marcel Bayer
docent School voor Journalistiek:

‘Het is op zich een waardevol voorstel, maar ik vind wel dat het een tijdelijke oplossing moet zijn. Als er hier een tekort ontstaat bij onderwijs, dan kan het binnenhalen van vluchtelingen geen structureel antwoord zijn. Het beleid in Nederland moet dan verbeteren zodat er voldoende docenten uit ons eigen land komen. De kwalificatie van de mensen die als kenniswerker komen, dient overigens wel vergelijkbaar te zijn met die van de Nederlandse collega’s. Dus waar het vereist is, moeten ze in het Nederlands doceren. Bij Engelstalige colleges kunnen buitenlandse leraren natuurlijk goed voor de klas staan.’