Achtergrond

Column André Weststrate: ze@hu.nl

Ze gaan het je moeilijk maken. Dat doen Ze namelijk altijd en dat vinden Ze leuk. Duizenden nieuwe namen, duizenden dezelfde vragen en nog meer oude problemen. Daar zitten Ze niet op te wachten. Misschien heb je je rooster al, maar wen daar vooral niet aan. Ze doen alles om verwarring te zaaien. Volgende week een nieuwe!
Dan gaan Ze van achter een dichte deur staan kijken hoe je vertwijfeld door de gangen struint. Verlaten van moeders schoot ben je overgeleverd aan Ze. Je vraagt, smeekt en valt op je knieen. De deur gaat niet open, niemand neemt de telefoon op. Ze zijn onaantastbaar. Ze hebben de absolute macht. Je zult Ze willen aanvliegen, in staat van opperste wanhoop.
Cijfers, lokalen, toch een ander rooster en zieke docenten. Ze doen alles om het voor je te verbergen. Geraffineerd als Ze zijn, lukt het Ze steeds weer.
Ze stoppen het weg op een plek waar niemand het kan vinden. Een plek waar Ze weten dat het veilig is. Want waarom zouden Ze kennis delen. In het land der blinden…. En blind ben je. Ze hebben je ogen uitgestoken en de HU is zo groot dat je op de tast niet eens de muren kunt vinden.
Als je dan eindelijk tegen een muur oprammelt, moet je de deur nog zien te vinden. Op de deur zit niet een gewone deurklink. Nee, je hebt een wachtwoord nodig. Dat heb je niet? Dat moet je dan even aan Ze vragen. Mailen kan op ze@hu.nl.
Toch gaan Ze je het proberen uit te leggen. Als ik me goed herinner zijn er zelfs aparte lesuren voor ingeruimd. Ja, Ze hebben overal aan gedacht. Ze houden je dom. Ze laten je dralen. Als zombies op zoek naar een whiteboard met een paar A4-tjes er op geplakt.
32 OKTEMBER 25.71: UITLEG SHAREPOINT. MEER INFORMATIE VIND JE ONLINE. WWW.SHAREPOINT.HU.NL/ZOEKHETMAARLEKKERUIT

André is 4e jaars journalistiek