Achtergrond

Forum: Crisis: spenderen of sparen?

Het kabinet komt met maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden. Investeren zegt de ene groep, bezuinigen roepen weer anderen. Of moet er eerst worden geïnvesteerd en dan bezuinigd? En in welke sectoren? Moet de regering bedrijven blijven spekken en geld weghalen bij zorg en onderwijs?

Gilbert Silvius
lector Business, ICT en Innovatie

‘Er is geen ontkennen meer aan. We zitten in een diepe economische crisis. De problemen op de Amerikaanse huizenmarkt waren het topje van de ijsberg. Een acht jaar op de pof levende Bush-regering bleek fataal voor de wereldeconomie. En dat is direct een aanwijzing voor de oplossing. De Nederlandse economie is zo internationaal verweven, dat de regering een dubbele agenda moet voeren.
Internationaal brengt de crisis de plicht een aantal mondiale issues aan te pakken. Een soort grote schoonmaak. Herstructurering van sectoren met structurele overcapaciteit, zoals de automobielindustrie, zal gepaard moeten gaan met concrete acties op het gebied van milieu en veranderende verhoudingen in de wereld. Zo verwacht China dit jaar acht procent groei -hoezo crisis? – maar wordt op de ontwikkeling van Afrika gekort.
Nationaal is de vraag hoe de economie te stimuleren, zonder te veel schadelijke neveneffecten. Zelfs de grootste liberaal is ervan overtuigd dat we er niet aan ontkomen het begrotingstekort tijdelijk op te laten lopen. Maar we ontkomen ook niet aan onplezierige maatregelen. De AOW-leeftijd moet omhoog, de ‘aanrechtsubsidie’ afgeschaft en de hypotheekaftrek afgebouwd. Dat laatste ligt gevoelig omdat de huizenmarkt niet mag instorten. Maar eerst zullen we de financiële wereld moeten aanpakken. Met financiële derivaten is de reële economie opgeblazen tot een zeepbel. En die is geklapt!’

Desiree Bijlmakers
eerstejaars leraar/tolk Nederlandse gebarentaal:

‘Bezuinigen is een goed plan. Ik denk dat de overheid al te veel geïnvesteerd heeft en dat heeft niet zoveel opgeleverd. Ik zou alleen niet weten waarop ze moeten bezuinigen. Maar in ieder geval niet op het onderwijs. Dat vind ik heel belangrijk. Uiteindelijk zijn wij toch de volgende generatie die moet gaan werken.’

Younes Showaiter
derdejaars international business and languages

‘Ten eerste moet de overheid de consument weer vertrouwen geven. Daarnaast moeten ze de economie impulsen geven. De rentetarieven moeten naar beneden, zodat mensen gewoon een huis kopen. De banken zijn denk ik de schuld van de financiële crisis. Zo is de rente van een lening 4.5 procent bij de ING, terwijl ze bij de Europese Centrale Bank lenen tegen een rente van 2 procent. Dus daar maken ze nog steeds winst op. En die hebzucht kan niet, zo is bij de Amerikaanse banken de crisis veroorzaakt. De overheid moet juist niet meer gaan bezuinigen. Dat hebben ze nu al genoeg gedaan.’