Nieuws

Advies: verleen HU kwaliteitskeurmerk

De toekenning van het gewilde kwaliteitskeurmerk voor de Hogeschool Utrecht is een stap dichterbij. Een commissie adviseert om de zogenaamde ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ aan de hogeschool te verlenen. Keurmeester NVAO neemt hier eind juni een besluit over.

Dit staat in een bericht (inloggen nodig) op de mededelingensite Sharepoint. In juli vorig jaar werd bekend dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in eerste instantie een aantal voorwaarden verbond aan de toekenning van deze instellingstoets voor de HU. De hogeschool kreeg een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. Als dit niet zou gebeuren dan kan de NVAO het keurmerk weer intrekken.

Open cultuur
De NVAO formuleerde drie verbeterpunten. Een: de HU moet een visie uitwerken over de kwaliteit van het onderwijs (met aandacht voor een open cultuur). Ten tweede moet onderzoek meer in het onderwijs verweven zijn, terwijl ook de relatie van het onderwijs en het beroepenveld verbetering behoeft. En als derde dient het college van bestuur zich beter op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de opleidingen.

Hein Dijkstra, voorzitter van de auditcommissie, zegt daar in het Sharepoint-bericht over: ‘Wij vinden dat jullie aan de gestelde voorwaarden voldoen. We hebben gezien dat zaken concreet zijn uitgewerkt.’ En: ‘Ten opzichte van twee jaar geleden hebben we bij de HU een duidelijk opener cultuur gezien.’ De commissie stuurt haar rapport in mei naar de NVAO die er vervolgens eind juni een besluit over neemt.

Bureaucratische rompslomp
Na toekenning van de instellingstoets aan de hogeschool hoeven afzonderlijke opleidingen niet meer een zware accreditatie te ondergaan, waarbij zowel op opleidingsniveau als hogeschoolbreed wordt onderzocht of het onderwijs en de organisatie op orde is. Dan kan worden volstaan met het doorlichten van de betreffende opleiding. Dat scheelt een hoop bureaucratische rompslomp en het scheelt ook in de kosten.

Of de NVAO het advies van de commissie opvolgt is nog afwachten. Vorig jaar gaf de adviescommissie – ondanks de kritiek – een positief advies, maar keurmeester NVAO besloot desondanks dat er eerst nog het een en ander verbeterd moest worden.