Nieuws

Advies aan de HU: breng focus aan bij vernieuwingen

Foto: Kees Rutten

Hogeschool Utrecht beschikt over een goed kwaliteitssysteem en voldoet aan de Europese eisen voor een toekomstige instellingsaccreditatie. Sommige zaken kunnen beter. De opleidingen die slecht scoren bij de Nationale Studentenenquête (NSE), bijvoorbeeld.

Dat staat in een rapport dat onlangs door het college van bestuur ter informatie naar de Hogeschoolraad is gestuurd. Een onafhankelijke commissie voerde gesprekken met het college, docenten, studenten en directeuren over de kwaliteitszorg. Over de manier waarop het curriculum van de opleidingen tot stand komt, bijvoorbeeld. En over hoe de professionalisering van docenten plaatsvindt. En of de informatievoorziening van het studiesucces goed in elkaar steekt.

Binnen de HU vinden vele onderwijsinnovaties plaats, signaleert de commissie. Als een van de successen van vernieuwing noemt ze de opleiding HBO-ICT en het Teaching and Learning Netwerk (TLN). Maar de vernieuwingen zijn wellicht te talrijk. Zodanig ‘dat het panel zich afvraagt of de medewerkers van de organisatie de implementatie kunnen dragen.’

Slechte reputatie

Het bijsturen van slecht presterende opleidingen gaat niet goed. Een aantal opleidingen krijgt jarenlang een slechte score in de NSE en belandt laag in de rankings van de Keuzegids. ‘Deze opleidingen bezorgen de HU als geheel een slechte reputatie. Bovendien doen ze de opleidingen tekort die wel goed gewaardeerd worden.’ Het panel adviseert om een verbeterplan op te stellen. Daarbij moet de HU vooral niet schromen om ‘onorthodoxe maatregelen’ te treffen.

De commissie signaleert verder dat er veel discussie over actuele onderwerpen plaatsvindt binnen de muren van de hogeschool. ‘Het panel verwondert zich echter over de open afronding van de dialoog. Leg op een zeker moment de opbrengst van de dialoog vast in resultaten en afspraken: dit is wat we doen. Dat geeft duidelijkheid; medewerkers hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben’, luidt het advies.

Gepersonaliseerd leren

In het verlengde hiervan adviseert het panel om een HU-brede focus aan te brengen. Keuzes maken en prioriteiten stellen bij de onderwijsvernieuwingen, luidt haar advies. ‘Gepersonaliseerd leren’ interpreteert bijvoorbeeld elke opleiding anders. De commissie adviseert daarom ‘gemeenschappelijke kaders’ te bepalen. ‘Hoe beter de organisatie daarin wordt, hoe beter de medewerkers hun inspanningen kunnen richten. En: hoe kansrijker het is dat veranderingen leiden tot succes.’

Het college laat weten dat het de aanbeveling over het meer sturen via gemeenschappelijke kaders ter harte neemt. Het werkt al aan een aantal kaders, zoals het actualiseren van de onderwijsvisie en de ontwikkeling van een onderzoeksvisie.

Het advies ‘werk te maken van slecht scorende opleidingen’ zet het college in een breder perspectief. Het is van mening dat verbetering van de kwaliteit alle opleidingen betreft en zal het bespreken met de instituutsdirecteuren. ‘Wanneer optimaliseren niet voldoende blijkt en ook de medezeggenschap van het instituut meent dat er verbeteringen van het fundament nodig zijn, worden hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld.’

Lichte keuring

In 2019 kreeg de HU de Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs (ITK) toegekend. Dat is een keurmerk van de accreditatieorganisatie NVAO die daarmee aangeeft dat de hogeschool de kwaliteitszorg op orde heeft. Als gevolg hiervan hoeft de HU geen zware accreditatie van de afzonderlijke opleidingen uit te laten voeren. Een lichte keuring volstaat voortaan. De Instellingstoets moet na zes jaar opnieuw uitgevoerd worden en halverwege die periode dient een tussentijdse keuring te gebeuren.

Maar het stelsel van de NVAO gaat de komende jaren op de schop, zo is het plan. In plaats daarvan krijgt elke hogeschool en universiteit een ‘instellingsaccreditatie nieuwe stijl’, waarbij Europese standaarden worden gehanteerd. De HU anticipeert hierop en heeft het panel gevraagd om te onderzoeken of de hogeschool voldoet aan de Europese richtlijnen. En wat de sterke en zwakke punten zijn.